Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 - Suporte Técnico

Envie suas dúvidas técnicas

 - Comercial

Departamento Comercial / Vendas

 - Financeiro

Questões financeiras em geral

 - Confirmação de Pagamento

Exclusivo para confirmação de pagamento

 - Abuse / Denuncias / Ouvidoria

Elogio, reclamação, sugestão ou denúncia