פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 - Suporte Técnico

Envie suas dúvidas técnicas

 - Comercial

Departamento Comercial / Vendas

 - Financeiro

Questões financeiras em geral

 - Confirmação de Pagamento

Exclusivo para confirmação de pagamento

 - Abuse / Denuncias / Ouvidoria

Elogio, reclamação, sugestão ou denúncia