פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 - Suporte Técnico

Envie suas dúvidas técnicas

 - Comercial

Departamento Comercial / Vendas

 - Financeiro

Questões financeiras em geral

 - Confirmação de Pagamento

A baixa do pagto. é automática, mas fique à vontade

 - Solicitação de reboot

Exclusivo para reinicialização Servidor Dedicado

 - Abuse / Denuncias / Ouvidoria

Elogio, reclamação, sugestão ou denúncia